+420 553 764 091 avemar@avemar.cz
CZ SK EN
+420 553 764 091 avemar@avemar.cz
První slider

FAQ - Pojistné ventily

Co je pojistný ventil?

Definice pojistného  ventilu podle DIN EN ISO 4126-1.

Pojistný ventil je ventil, který automaticky, bez pomoci jiné energie vyjma energie dotyčného média, odvádí určité množství média, tak aby se zabránilo překročení předem stanoveného bezpečného tlaku, a který je navržen tak, aby opětně uzavřel další proudění média poté, co byl obnoven normální provozní tlak.

Rozdíl mezi pojistným a odlehčovacím ventilem.

Pojistné  ventily

  • Ventily s certifikátem TÜV / PED a/nebo s CE typovým schválením
  • Normální otevírací / uzavírací charakteristika
  • Vyšší kapacity odpuštěného média než u odlehčovacích ventilů

Odlehčovací  ventily

  • Ventily bez certifikátu TÜV (bez typového schválení podle PED)
  • Proporcionální otevírací / uzavírací charakteristika
  • Nižší kapacity odpuštěného média než u pojistných ventilů

Kdy použít odlehčovací nebo pojistný ventil?

Kdy provozovatel má povoleno použít odlehčovací ventil, nebo kdy musí použít certifikovaný pojistný ventil závisí především na typu aplikace nebo provozu. Oba ventily jsou určeny jako bezpečnostní zařízení v systému. V případě systémů nebo provozů, které vyžadují úřední schválení, nebo které spadají do působnosti Evropské směrnice pro tlaková zařízení (PED), ventil musí mít odpovídající schválení a certifikací.

Funkce pojistného ventilu

Funkce pojistného ventilu je založena na jednoduché rovnováze sil mezi pružinou a médiem.

V uzavřené poloze, což je normální poloha ventilu při instalaci, je síla pružiny větší než síla média a ventil těsní. V případě, že dojde k překročení nastaveného tlaku ventilu v důsledku zvýšení tlaku média v systému, ventil se otevře a uvolní přetlak odpuštěním média.

 Po uvolnění přetlaku pod nastavený tlak, se ventil úplně uzavře.

© ARSYLINE 2016
Upozornění
Zavřít